Bel ons nu voor een afspraak!

Online afspraak 0573-255055

Kwaliteit/Visitatie

Onze praktijk is in bezit van het praktijkkeurmerk 2022-2027

Kwaliteit

Podotherapeuten zijn erkende paramedici en voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen zoals:

  • Een (Periodieke) registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici.
  • Het volgen van bij- en nascholing op HBO-niveau, geaccrediteerd door stichting ADAP.
  • Voldoende resultaat leveren bij de visitatie.
  • Naleven van de richtlijnen Methodisch Handelen, HygiĆ«ne en Minimum Inrichtingseisen.
  • Lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten.

De podotherapeut is het enige beroep in de voetengezondheidszorg, dat via artikel 34 van de wet BIG een opleidingstitel-bescherming geniet. Dit op basis van een erkende HBO-diploma na het voltooien van de 4-jarige bachelor opleiding. Het deskundigheidsgebied van de podotherapeut is ook in de wet omschreven.
Het is dus een erkenning door de overheid van de bekwaamheden en de deskundigheid van de podotherapeut. De podotherapeuten hebben, net zoals de andere beroepen die in de wet BIG worden genoemd, een eigen kwaliteitsbeleid met de daaraan verbonden registratie. De NVvP heeft deze registratie ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici, dat onafhankelijk van de vereniging de criteria bewaakt.
Het niveau van deze (her)registratie ligt beduidend hoger dan van de wettelijke BIG registratie (niveau van beginnende beroepsbeoefenaar).

Visitatie

Alle leden van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten worden volgens het Huishoudelijk Reglement eens in de vijf jaar gevisiteerd. Bij een visitatie onderzoeken twee collega-podotherapeuten of de podotherapeut voldoet aan de gestelde eisen. De visitatie vindt plaats in de praktijk van de podotherapeut.
In de afgelopen jaren zijn de visitaties steeds verder geperfectioneerd. Het visitatieverslag wordt digitaal aangemaakt en aangeleverd. Podotherapeuten weten daardoor aan welke normen ze moeten voldoen. Na het invullen van de lijsten verschijnen spiegelgegevens in relatie tot andere beroepsgenoten.

Geregistreerd of in bezit van