Bel ons nu voor een afspraak!

Online afspraak 0573-255055

Diabetes

De podotherapeut is een belangrijke spil in de voetzorg voor de diabetes patiënt. De diabetische voet vraagt om brede blik en kennis van preventie en complicaties. Een specialisatie van de podotherapeut in diabetes is daarom belangrijk.

Diabetes en podotherapeut

De diabetespodotherapeut is een deskundige op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling van de (gecompliceerde) diabetische voet. Tijdens de twee-jarige Post Bachelor opleiding doet de diabetespodotherapeut kennis op over diabetes mellitus is het algemeen en over de (gecompliceerde) diabetische voet, zoals het behandelen van diabetische wonden aan de voet en het herkennen van (ernstige) complicaties.

De diabetespodotherapeut kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van leven van de diabetes patiënt en tevens bijdragen aan het terugdringen van het aantal ziekenhuisopnames en amputaties en het verlagen van de kosten van de voetgerelateerde diabeteszorg.

Podotherapie A.T.M. Haitink werkt in de diabetische voetzorg actief samen met huisartsen, praktijkondersteuners, (medisch) pedicures en heeft een diabetisch voetspreekuur in het Gelre Ziekenhuis te Zutphen waar in een multidisciplinair team wordt samengewerkt.

Diabetische voetzorg wordt op alle locaties van onze praktijk aangeboden. Het diabetisch voetspreekuur in het Gelre ziekenhuis te Zutphen, kan alleen op verwijzing bezocht worden.

Preventie is belangrijk

Wereldwijd lijden meer dan 325 miljoen mensen aan diabetes. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat één op de vier diabetespatiënten vroeg of laat te maken krijgt met voetproblemen.

Preventie van wonden (ulcera) is het doel van de diabetespodotherapeut. Wetenschappelijk is aangetoond dat (preventieve) voetzorg het aantal amputaties drastisch verminderd. Op langer termijn kunnen diabetes patienten te maken krijgen verschillende complicaties aan de voet door diabetes. Een verslechterde doorbloeding van de voet (of been) in combinatie met het slechter functioneren van het zenuwstelsel (neuropathie) geeft risico op het ontwikkelen van een ‘diabetische voet’ met het risico op wonden (en alle gevolgen van dien).

Daarom is het belangrijk om uw voeten regelmatig te laten controleren. Uw praktijkondersteuner van de huisarts, de huisarts of de podotherapeut kunnen uw voeten controleren. Dit wordt een diabetes voetgericht onderzoek of diabetische voetscreening genoemd.  In dit onderzoek worden de risico’s van uw diabetische voet in kaart gebracht en een behandelplan maken voor verdere voetzorg gemaakt.

Onze diabetespodotherapeut


Aranka Haitink, diabetespodotherapeut sinds 2014

Geregistreerd of in bezit van